Fotografia produktowa

Fotografia produktowa
Fotografie produktów w moim wykonaniu:
Fotografia produktowa uzależniona jest od ilości zdjęć do wykonania oraz ich złożoności, dlatego
każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie. Cena dotyczy ilości wykonanych zdjęć, a nie ilości
produktów poddanych fotografowaniu.
Wyróżniamy dwa rodzaje produktów poddanych fotografii :
● proste – produkty, które nie są pokryte materiałem, posiadającym powierzchnię odbijającą oraz
produkty nie wymagające dodatkowych czynności typu, czyszczenia, rozpakowywania czy prasowania
itp.
● złożone – to produkty typu: błyszczący plastik, połyskujący metal, złoto, srebro, szkło, bardzo małe
lub bardzo duże produkty,
Fotografia produktowa aranżowana wyceniana jest w oparciu o to, jakie dodatkowe środki, czy
złożone aranżacje są niezbędne w celu jak najlepszego zrealizowania zlecenia.
W cenie usługi otrzymują Państwo:
● licencje na bezterminowe użytkowanie fotografii na własne potrzeby,
● fotografowanie produktu na jednolitym tle,
● wycinanie produktu i umieszczanie na dowolnie wybranym tle,
● umieszczeniu na fotografii znaku wodnego z logo zleceniodawcy,
● profesjonalna obróbka graficzna i retusz